AVÍS IMPORTANT

 

DES D'AQUESTA ASSOCIACIÓ DE VEÏNS, US VOLEM FER AVINENTS QUE NO HI HA EN MARXA CAP SERVEI QUE ES REALITZI A DOMICILI, TOT I MALGRAT QUE S'ESTÀ PORTANT A TERME L'AMPLIACIÓ DE L'ASSOCIACIÓ, INCLOENT-HI EL VOLUNTARIAT SOCIAL, ENCARA NO S'HA FET PÚBLIC CAP D'AQUESTS PROJECTES NI S'HAN PUBLICITAT.

PER TANT QUALSEVOL SERVEI QUE ACTUALMENT S'OFEREIXI EN NOM DELS VOLUNTARIS DE CALDERS O DE LA PRÒPIA ASSOCIACIÓ, I MENYS ENCARA A DOMICILI, RECOMANEM QUE NO ELS UTILITZEU NI ABONEU CAP QUANTITAT, JA QUE ES TRACTA D’UN FRAU.

Additional information