Enquesta de satisfacció de dos anys de la Calderina

Hem arribat al número 6 de LA CALDERINA i això vol dir que ja fa 2 anys que vam començar (una mica més si comptéssim el “número zero” al juliol del 2012).

Al llarg d’aquests 2 anys s’ha anat consolidant una estructura de seccions i aprofitant aquest aniversari us volíem passar una petita enquesta de satisfacció que ens ajudi a saber com podem anar-la millorant i adequant-la més als vostres interessos.

Per a accedir a l'enquesta, clica damunt la imatge: