Recull de les revistes publicades de "La Calderina"

Accedeix als diferents números ja editats, clicant aquests enllaços

Calders Cívic número 0.pdf

La Calderina número 1.pdf

La Calderina número 2.pdf

La Calderina número 3.pdf

La Calderina número 4.pdf