Voluntariat

Benvingut al Calders Voluntari

Aquest és un espai destinat a aquelles persones vinculades a Calders i que volen prestar una atenció especial a d'atres persones també especials.

 

 Estem treballant ja en aquest sentit i per tal de consolidar un Calders Voluntari.

Per la qual cosa et demanem que si estàs interessat/a en dónar un espai del teu temps per a poder-lo dedicar a d'altres persones necessitades i/o a aquelles tasques i activitats que fan necessària la teva aportació voluntària, ja pots contactar amb nosaltres.

Estem al Casal de Calders de 17 a 18 hores a la recepció. La Solange, que va ésser la primera voluntària en donar la seva prestació fent-se càrrec de coordinar les activitats que s'hi desenvolupen, atendrà la teva oferta personal.

 

Què és ser voluntari/a:

 

EL VOLUNTARIAT és el conjunt de persones que dediquen una part del seu temps lliure a realitzar una acció al servei dels altres o de la comunitat en general, sense esperar res a canvi. Els voluntaris efectuen un servei de tipus cívic o social com a compromís d'actuació a favor de la societat i de la persona.

A Catalunya, el voluntariat havia estat reconegut i definit per la llei 25/1991, de creació de l'Institut Català del Voluntariat (INCAVOL), derogada l'any 2004. En el seu article 2 s'hi deia: s'entén per voluntariat el conjunt de les persones que efectuen una prestació voluntària i lliure de serveis cívics o socials, sense contraprestació econòmica, dins el marc d'una organització estable i democràtica que comporti un compromís d'actuació a favor de la societat i de la persona. Tot seguit també es definia les entitats de voluntariat, tot indicant que s'entén per entitat de voluntariat l'entitat que té per objectiu de treballar per als altres en la millora de la qualitat de vida, que és integrada majoritàriament per voluntaris i que constitueix una organització autònoma sense afany de lucre. A nivell de la Generalitat de Catalunya la Direcció General d'Acció Cívica del Departament de Benestar Social i Família és qui s'encarrega de coordinar i impulsar en matèria de voluntariat.

Més enllà de les definicions legals i des d'un punt de vista més centrat en valors, els materials de divulgació del mateix INCAVOL i altres autors permetrien definir el voluntari com aquell que:

 

- Actua a favor dels altres o de la comunitat en general.

- Es solidari i compromès amb l'entorn, la comunitat i la societat.

- Estableix per pròpia voluntat i des de la plena llibertat un compromís d'actuació.

- Es sensible a les mancances i necessitats de la societat i l'entorn enteses com un global.

- Decideix des de la convicció personal passar a l'acció.

- És actiu, dinàmic, emprenedor, responsable, i disposat a assumir compromisos.

- Actua coordinament en el marc d'una organització.

- Dóna sense esperar res a canvi.

 

Catalunya hi ha moltes persones que fan accions de voluntariat però aquest servei pot ser molt divers. Hi ha, a tall d'exemple, qui opta per una acció de tipus social i disposa el seu temps per ajudar a persones grans que viuen soles o persones que pateixen alguna mancança, alguns col·laboren a regenerar el medi ambient, altres promouen formes de participació sociocultural… Són accions molt diverses i segur que qualsevol persona pot trobar la que s'adeqüi més a les seves possibilitats o a la seva pròpia opció.

 

 

La Junta

Additional information